יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
הלימודים תשע"ז עומדת שנת להסתיים ואנו נמצאים בפתחה של חופשת הקיץ. חופשה זו מאפשרת לתלמידים לנוח, לבלות, ליהנות ולצבור כוחות לקראת השנה הבאה. עם זאת, ניכר מהתלמידים מבלים חלק בחופשה זמן ממושך מול מסך כזה או אחר ועלולים להיחשף למצבי סיכון במרחבי הרשת . כהורים וכאנשי חינוך תרצה להעביר אל תלמידי מסר של התנהלות בטוחה , וערכי אחראים ברשת תוך ניהול מושכל של זמן מסך, עידוד פנייה לעזרה וסיוע לאחר במקרים פגיעים. בנוסף, כי מבוגרים ידעו חשוב לאתר ולזהות סימנים של פגיעה ואף הם יהוו כתובת לפניה. מוגש כאן מספר מספר עמותות אליהן אפשר לפנות ת. מאחלים קיץ נעים לכולם.