יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
הנתינה הינה כוח נעלה אשר מונחלת לתלמידינו דרך חינוך לקידום מעורבות חברתית ואזרחית. מטרתנו הינה, לטפח בוגר עצמאי, בעל חוסן נפשי, מודעות ורגישות חברתית, המגלה אמפתיה, אכפתיות ואחריות והרואה את המעורבות החברתית כערך ודרך חיים .

קידום מעורבות חברתית ואזרחית בביהס תשעט (1).docx