יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
המסמך מיועד לצוות החינוכי הבית ספרי להתנהלות מיטבית עם אמצעי קצה ולניסוח הנחיות ו/ או תקנון בית ספרי המנחה את הקהילה הבית ספרית להתנהלות בטוחה ונבונה בסביבה טכנולוגית.
קרא עוד...
למי ניתן לפנות ועם מי ניתן לדבר במקרה של פגיעה ברשת
קרא עוד...
תוכנית חיים ברשת מפרטת את הפעילויות שיערכו במהלך השנה על ידי צוות המורים, בנושא גלישה נבונה. המורים אמורים ללמד לפחות ארבעה שיעורים בנושא לאורך זמן מוגדר במהלך השנה. בתוכנית מצורפים מערכי שיעור למורים ועוד קישורים למאגרי מידע שונים.
קרא עוד...
הודעות בית ספריות
דפי חודש תשע"ט
ייחודיות בית הספר
מקצועות לימוד
פורום חירום
מידע כללי טפסים
מפתח הלב
הפרויקטים שלנו
תכנית התקשוב
קישורים מומלצים
מועצת הורים
ארכיון
חדשות בית הספר
ארועים ופעילויות
חומרי לימוד