יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
בית ספר יעלים עופרים מאחל שנת לימודים מוצלחת!
להלן פירוט ימי החופשה בחגי תשרי:
קרא עוד...
שכבה א' - בשעה 17:30 התכנסות בספריה.שכבות ב-ג בשעה 18:30 התכנסות בכיתות שכבות ד-ו בשעה 19:30 התכנסות בכיתות
קרא עוד...
הודעות בית ספריות
מקצועות לימוד
פורום חירום
מידע כללי טפסים
מפתח הלב
דף חודש בית ספרי
הפרויקטים שלנו
ייחודיות בית הספר
תכנית התקשוב
קישורים מומלצים
מועצת הורים
ארכיון תשעז
ארכיון תשעו