יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
מסגרת מיל"ת לתלמידים כיתות ג-ד שנרשמו למסגרת מלאה נפתחה ביום ראשון 10/9
פורסם: 12:45 (10/09/17) תקומה גאון