<![CDATA[בית ספר יעלים - עופרים ערד]]>Mon, 18 Dec 2017 02:01:39 +0200Mon, 18 Dec 2017 02:01:39 +0200http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/1800<![CDATA[חודש דצמבר]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1984168AR_1984168Mon, 27 Nov 2017 12:36:24 +0200<![CDATA[חודש אוקטובר]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1937850AR_1937850Wed, 27 Sep 2017 21:59:58 +0300<![CDATA[חופשות חגים]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1933222AR_1933222Tue, 19 Sep 2017 10:58:27 +0300<![CDATA[חודש ספטמבר]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1931289AR_1931289Sat, 16 Sep 2017 22:38:52 +0300<![CDATA[ביום רביעי 13/9 תתקיים אסיפת הורים.]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1926673AR_1926673Sun, 10 Sep 2017 12:47:24 +0300<![CDATA[בית ספר יעלים עופרים מאחל שנת לימודים מוצלחת!]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1926621AR_1926621Sun, 10 Sep 2017 12:17:35 +0300<![CDATA[תגבור באנגלית לחופש הגדול]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905407AR_1905407Mon, 26 Jun 2017 09:44:19 +0300<![CDATA[קייטנה באתר גלים לחופש הגדול]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905406AR_1905406Mon, 26 Jun 2017 09:36:58 +0300<![CDATA[גם בקיץ גולשים בטוח]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905383AR_1905383Mon, 26 Jun 2017 08:38:54 +0300<![CDATA[אקדמיה ברשת סימסטר קיץ- קורסים ברשת לתלמידים למהלך הקיץ מענייןןןןןןןןןןןןן]]>http://www.yeelim-ofarim.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1575086AR_1575086Mon, 22 Feb 2016 17:18:15 +0200